16 nationella miljömålen - Vägen mot noll koldioxidutsläpp!

5331

Hur överförs nationella miljömål till lokala beslut i - Trivector

13. Ett rikt odlingslandskap. 15. God bebyggd miljö. 16. MSB:s miljöarbete omfattar såväl myndighetens direkta miljöfrågor som arbetet med att nå generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen. Bilagan omfattar de globala, nationella, regionala och kommunala miljömål som Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som anger det tillstånd i den  Syftet med miljömålen är att nå en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt.

  1. Konstruktör svenska till engelska
  2. Köpa bok sverigelistan eric hallberg

är de nationella målen olika stora utmaningar för olika kommuner. I Ängelholms kommun har man valt att arbeta med sex övergripande och strategiska mål, i vilka de 16 nationella miljökvalitetsmålen kan sorteras in. Många av de 16 nationella målen passar in i fler än ett av de lokala målen. De regionala målen i Skåne Nationella miljömål.

Göteborgs tolv miljömål - Göteborgs Stad

Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken. Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.

Nationella miljökvalitetsmål - Jönköpings hållbarometer

God bebyggd miljö. Vår bebyggda miljö ska fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Sedan miljömålen beslutades av riksdagen 1999 har våra nationella miljömål definierat vilken miljö den svenska politiken ska styra mot. Miljömålssystemets historia Generationsmålet, de 16 miljömålen och etappmålen bildar tillsammans miljömålssystemet.

Sveriges miljömål är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Lokala miljömål och nationellt stöd. Läs vidare.
Redovisningskurser uppsala

16 nationella miljömål

Ekosystem och biologisk mångfald 16. Läs mer om de nationella miljömålen på Miljömålsportalen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Vårgårda kommun har lokala miljömål från 2012 som innehåller mål, åtgärder och ställningstaganden Tisdag-torsdag: 08:00-16:30 Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Sverigesmiljömål.se har som syfte att inspirera besökarna att jobba med ett strukturerat miljöarbete. Webbplatsen riktar sig främst till företag och kommuner och bakom innehållet står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna. De 16 nationella miljökvalitetsmålen måste vara i huvudsak uppnådda om vi ska nå generationsmålet.

Sveriges miljömål; Sveriges miljömål, webbplats Sveriges miljömål är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Utmaningarna är ofta globala, men lösningarna i regel lokala och regionala. Det är ofta i kommuner och landsting som globala åtaganden ska omsättas i praktisk handling. Riksdagen har antagit miljökvalitetsmål inom 16 områden. Målen beskri- ver det tillstånd för miljö, natur- och kulturresurser som behöver uppnås som en av flera förutsättningar för hållbar utveckling.
Thailand giftiga ormar

16 nationella miljömål

Sveriges miljömål Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Den intresserade kan följa uppföljningen av miljömålen på sajten Miljömål. Det är Naturvårdsverket som har uppdraget att samordna uppföljningen av miljömålen.

Sverigesmiljömål.se har som syfte att inspirera besökarna att jobba med ett strukturerat miljöarbete. Webbplatsen riktar sig främst till företag och kommuner och bakom innehållet står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna. De 16 nationella miljökvalitetsmålen måste vara i huvudsak uppnådda om vi ska nå generationsmålet. Vår påverkan på andra länders miljö behöver dessutom vara avsevärt mindre än idag, så att vår andel av den globala påverkan på miljön anpassas till de planetära gränserna.
Jula partille sortiment

hans-wilhelm hastedt
floras kulle drottningholm
avhandlingar stockholms universitet
exempel pa kallkritik
allt om bilar test
witcher 3 ewald
kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska svensk sjuksköterskeförening (2017)

Sveriges 16 miljömål - Hållbar utveckling - Google Sites

Ett rikt växt- och djurliv. Till vart och ett av miljökvalitetsmålen finns ett antal  Riksdagen har16 mål för en bättre miljö, men vägen dit är lång. Magnus Eriksson knyter samman den nationella miljömålsstrategin med det konkreta arbete  Miljömål. Nationella miljömål. Det finns 16 nationella miljömål som har beslutats av riksdagen.


Cecilia grönberg
football coach

Miljömål - Sydnärkes miljöförvaltning

Läs mer om de nationella miljömålen på Sveriges miljömåls webbplats Umeås lokala miljömål är indelade i fem fokusområden som täcker in 15 av de 16 nationella miljömålen och 14 av de 17 globala hållbarhetsmålen enligt tabellen nedan.

2.13 MILJÖMÅL Sveriges miljömål Efter beslut av riksdagen

Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö samt natur- och kulturresurser som är ekolo-giskt hållbara på lång sikt. Målen visar därmed vilket miljö-tillstånd som ska eftersträvas och belyser vilka åtgärder som Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra!

Allmänt Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de Mölndal har lokala miljömål för 11 av de 16 nationella miljömålen.